Adınız Soyadınız *
Firma İsmi *
Telefon Numaranız *
E-mail Adresiniz *
Teklif İstenen Poliçeler
Vadesi Gelince Hatırlatılması İstenen Poliçeler
KVK İzni *

Sigorta Brokerliği

Sigorta Brokerliği nedir?

Brokerlikler müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin teklifini en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları bilgilendirmekle görevlidir. 

Sigorta brokerleri bağımsızdır ve piyasada faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir veya istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilir.

Sigorta brokerliği, uzmanlık gerektiren bir ihtisas dalı olup, sigorta brokeri olarak faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır.

Sigorta Brokerliği olarak, sigortacılığı tüm branşlar itibariyle ve mümkün olabilecek en geniş yelpazede bilmek, aynı zamanda bu bilgiyi uygulama tecrübe ve becerisine sahip olmak zorundadır. Bir sigorta brokerinin mesleki bilgi ve tecrübesi, sadece içinde bulunduğu ülkenin koşulları ile sınırlı kalmayıp, temsil ettiği müşterisinin yurtdışı ilişkilerini de içine alabilmelidir. 

Broker, müşterisinin faaliyet konularını iyi anlamak, bununla ilgili olası riskleri iyi değerlendirmek, bilgisini müşterisi ile detaylı olarak paylaşmak ve işletmenin ihtiyaçlarına cevap verecek risk analiz ve sigorta programını tasarlamakla yükümlüdür.

Gözetmen Sigorta Brokerliği A.Ş., Kurumsal müşterilere hizmet vermeyi hedefler. Müşterilerinin eksik ve yanlış sigorta sahibi olmamaları için, müşterisinin değerlendirdiği risklerine yönelik en uygun sigorta alternatiflerini araştırır ve müşterisine sunar.

Müşteri değerlendirmesi yaparken, coğrafi bölgelere göre çalışan ve her biri konusunda yetkin Risk Yönetim Danışmanlarından istifade eder. Risk Yönetim Danışmanlarının müşteri ile ilgili düzenlediği bilgileri, sigorta sektöründe yetişmiş deneyimli ve konularında uzman (aynı zamanda tecrübeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul görüp, onaylanmış) Teknik Kadrosu tarafından değerlendirilerek, sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden en uygun içerik ve fiyata sahip olan teklifleri (en az 3 tane) müşteriye sunulmasını sağlar.

Müşterisinin, sigorta şirketlerine karşı temsilciliğini yapan Gözetmen Sigorta Brokerliği, hasar anında da müşterisinin yanında olarak, hasarın zamanında tazmini ve müşterisinin haklarının korunmasını sağlar.