Adınız Soyadınız *
Firma İsmi *
Telefon Numaranız *
E-mail Adresiniz *
Teklif İstenen Poliçeler
Vadesi Gelince Hatırlatılması İstenen Poliçeler
KVK İzni *

Gözetmen Sigorta Brokerliği

Hizmet, dinlemek ile başlar. Belirlenmiş hedeflerinizi anlamak için gerekli zamanı verir, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir plan tasarlar, kapsam şartlarını müzakere eder, ve yürürlüğe bir hizmet planı koyarız. Tüm süreç boyunca size adanmış bir hizmet takımınız olacak ve sizin ihtiyaçlarınızı öngörebilmemizi ve izlenebilirlik kazandırabilmemize imkan sağlayacaktır.

Hepsi sizin için. Tüm çalışanlarımız, genel bir hizmet uygulamasından uzak, siz, müşterimize odaklanacak ve münferit hizmet sunacaktır.

Uzun vadeli düşünme. Müşteriler bizimle uzmanlığımız, çözüm üretme becerimiz, geniş kapsamlı kaynak imkanlarımız ve üstün hizmetlerimiz nedeni ile çalışmaktadır. %90 olan yenileme oranımız, her müşteriye özel çözüm ve hizmet sunduğumuzun göstergesi olmaktadır.

Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, sigorta satın almak veya risk transfer etmek ihtiyacı duyan taraflarla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda güvence sağlayan sigorta şirketleri arasında en doğru çözümleri üreten ve buna bağlı hizmetleri gerçekleştiren bir kuruluştur. Bir sigorta brokeri olarak hiçbir sigorta şirketine bağlı değildir, dilediği reasürör veya sigorta şirketi ile çalışır ve bu çalışmalarını doğrudan şirket merkezleri ile yürütür.

Gözetmen Sigorta Brokerliği’nin işlevi, gerekli sigorta planlamasının yapılması ve uygulamasını yapmakla son bulmaz. Asıl iş bir anlamda bundan sonra başlamaktadır. İşletmeler yaşayan bir organizmaya benzer. Poliçe süresi içinde faaliyetler, riskler ve bedeller artış veya azalış gösterebilir. Yeni faaliyetler, bağlantılar, ortaklıklar, yatırımlar, lokasyonlar, üretim döngüleri ortaya çıkabilir. Broker olarak görevimiz, poliçenin yapılmasından sonraki olası değişiklikleri de izlemek ve gerekli noktalarda düzenleyici rolünü üstlenmektir. 

BROKERLİK HİZMETLERİMİZ NELERİ KAPSAR

Sigorta brokerlik hizmeti talep eden bir kişi ya da kuruma sunulan hizmetlerden başlıcaları:

Risk analizinin yapılması ve risk değerlerinin tespiti.

2. Rizikoya uygun piyasa araştırmasının yapılması, yurtiçinden ve yurtdışından alternatiflerin/tekliflerin elde edilerek incelenmesi ve bunların arasından en uygun olanlarının belirlenmesi.

3. Sigortalının zaman içerisinde değişen, azalan veya çoğalan risklerinin takip edilmesi, sigorta kanun ve yönetmelikleri ile getirilen yükümlülüklerin takip edilmesi, tarife ve talimatlarda meydana gelen değişikliklerin uyarlanması.

4. Sigorta planının her yenilenme döneminde yeniden ele alınarak risk değişimlerinin gözönünde bulundurulması.

5. Prim ödemelerinin takip edilerek sigorta şirketine doğrudan aktarımının sağlanması ve sigortalının maruz kalabileceği risklerin engellenmesi.

6. Hasar durumunda zararın doğru, hızlı ve tam olarak karşılanması. 

7. Sigortalının, yıllar itibariyle başta hasar/prim oranı olmak üzere tüm neticelerinin takip edilerek raporlanması ve bilginin getirdiği avantajların kullanılması. 

SİGORTA BROKERLIK HİZMETLERİNİN BEDELİ NEDİR?

Sigorta brokeri olarak yukarıda yazılan hizmetleri sunarken, bu hizmetler karşılığı olarak müşterilerimizden herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir. Aksi yönde anlaşma olmadığı takdirde, düzenlenen her poliçe içerisinde, aracı komisyonu olarak adlandırılan bir pay bulunmaktadır. Sigorta brokeri olarak, vermekte olduğumuz hizmetlerin karşılığı, aracılarda olduğu gibi sigorta şirketlerinden ve bu payın içinden temin edilmektedir. Dolayısıyla müşteriler poliçe primi dışında ayrıca bir brokerlik ücreti ödememektedirler.

Risk Yönetimi Danışmanlığı sözleşmesi imzalanan kurumlar ile belirlenen danışmanlık bedeli üzerinden aylık ödeme alınmakta ancak poliçelerde ayrıca komisyon payı alınmamaktadır.

SERVİS HİZMETİ: 

Müşterinin, poliçe satışından önce ve poliçe süresince risklerinin tespiti, risklerine uygun teminatların önerilmesi, müşterinin isteği doğrultusunda risklerine uygun teminatları ve ücretleri veren sigorta şirketlerini araştırması için işverene müşteri bilgilerinin sunulması, poliçe satışı gerçekleştikten sonra müşterisinin karşılaşacağı hasarlarda müşterisine yardımcı olunması, sigorta şirketlerinden hasarını kısa sürede tazmin etmesi için dosya hazırlamasında destek verilmesi, poliçe bitiş süresinde işverenin hazırladığı yenileme (tecdit) poliçelerinin müşteriye teslimi ve yeni poliçe dönemi öncesi müşterinin risklerinin gözden geçirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.