Adınız Soyadınız *
Firma İsmi *
Telefon Numaranız *
E-mail Adresiniz *
Teklif İstenen Poliçeler
Vadesi Gelince Hatırlatılması İstenen Poliçeler
KVK İzni *

Risk Yönetim Danışmanlığı

RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

GELECEĞİNİZİ GEREKSİZ RİSKLERE KARŞI GÜVENCESİZ BIRAKMAYIN!

PROFESYONEL RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA DANIŞMANLIĞI, PRİMLERDE ÖNEMLİ BİR TASARRUF SAĞLAYABİLECEĞİ GİBİ, EN ÖNEMLİSİ, EN KRİTİK ZAMANDA DOĞRU TEMİNAT KAPSAMI SAYESİNDE YÜZBİNLERCE TL HASAR ÖDEMESİ ALINABİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR

Bir şirket ne kadar büyürse, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek öngörülemeyen birçok feci felaketlere karşı kendini koruma ihtiyacı da o miktarda artmaktadır. Şirket ihtiyaçları karmaşıklaştıkça, sürekli olarak doğru teminat kapsamının olduğunu temin etmek amaçlı riskleri analiz eden uzmanlara olan ihtiyaçları o kadar çok olmaktadır.

Risk Yönetimi Danışmanlığı hizmeti, muhtelif bölgelerde faaliyet gösteren merkeze bağlı çalışan Risk Yönetimi Danışmanlarımız ve temsilcilerimiz üzerinden, merkezde bulunan teknik departmanımız ile koordineli olmak üzere kurumlara sunulmaktadır.

Sigorta brokerlik hizmetinin ilk aşamasında risk analizi çalışması yapılmakta ve bu analiz çalışmasının sonucunda kurum ya da kişinin ne tür risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilir.

Bu riskler, fayda/maliyet unsuru gözönünde bulundurularak değerlendirilir ve bu doğrultuda yapılması gereken sigorta planı ortaya konmaktadır. Risk yönetimi faaliyetleri, süreklilik arz ederek yıl içinde işletmenin faaliyetleri ve veya hukuki zorunluluklar paralelinde takip edilir ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Kurumun faaliyet gösterdiği ve/veya göstereceği sahalara ilişkin ve özel sigorta konusuyla sınırlı olmak şartıyla; her türlü danışmanlık, risk değerlendirme, teminat planı oluşturma ve teminat için piyasa araştırması, hasar takibi gibi her aşamada danışmanlık hizmeti karşılığı Broker yetkilendirilir.

Sunulan Risk Yönetimi Danışmanlığı Hizmetleri özetle;

Risk değerlendirmesi yapılması ve risk değerlendirmesi sonuçlarının varsa mevcut poliçelerin kapsam yeterliliğinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi

Risk analiz sonuçlarına göre teminat planı oluşturarak kurumun onayına sunmak

Kurum ile mutabık kalınan teminat planı kapsamında, sigorta şirketlerinden rekabet ortamı oluşturarak teklifler alarak pazar araştırması yapmak

Pazar araştırması sonucu alınan teklifleri, karşılaştırmalı tablo halinde (en az 3 teklif) kuruma sunmak ve teklifler arası farklılıkları izah etmek ve yönlendirmek

Kurumun tercih ve kabul ettiği teklifi ilgili sigorta şirketinden poliçeleştirmek için gerekli işlemleri yapmak ve düzenlenen poliçenin Müşteriye ulaşmasını temin etmek

Müşterinin de kabul ettiği ödeme planı dahilinde ödemeleri takip etmek

Müşteriye mutat ziyaretlerde bulunup, risk ve sigorta kapsamını etkileyebilecek gelişmeler ve değişiklikler hakkında gerekli düzenlemeleri yapmak, yönlendirmek

Risk olarak algılanan konularda uyarmak ve düzenlemeye gitmesi konusunda bilgi vermek

Oluşabilecek hasarlara ilişkin korunma yöntemleri konusunda bilgiler vermek

Sigortaya konu olan değerlerde hasar olması halinde, hasarın tazmini için gerekli tüm aşamalarında Müşterisini yönlendirmek, yardımcı olmak

Genel risk değerlendirmesi maksadı ile, max dört ayda bir yerinde ziyaret etmek yada iletişim kanalları ile temas kurmak.