RİSKİNİZİ YÖNETİR HUZURUNUZU GÖZETİR
RİSK YÖNETİMİ
Bireysel Ürünler
KONUT SİGORTALARI
DİĞER SİGORTALAR
DASK (DEPREM SİGORTASI)
OTO KAZA SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTALARI
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
FERDİ KAZA SİGORTASI
HAYAT SİGORTALARI
RİSK İÇERİKLİ HAYAT SİGORTALARI
BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI
EĞİTİM SİGORTALARI
TEKNE / YAT SİGORTASI
TARIM SİGORTALARI

HAYAT SİGORTALARI

HAYAT SİGORTALARI

Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi amacıyla düzenlenen sigortalardır.


Referanslarımızdan bazılarını görmek için tıklayınız...